2008-05-02

Steun voor bomen en duinen

Hasselt - Meer dan 2,2 miljoen euro investeert Limburg in haar plattelandsontwikkeling. Voor onder andere gezondere bossen en stuifduinen, het behoud van inheemse bomen en de uitbouw van duurzaam toerisme.
Het Limburgs Provinciaal Managementcomité heeft zeven opmerkelijke plattelandsprojecten goedgekeurd voor een ondersteuning van 2,2 miljoen euro. De financiering komt onder andere van Europa, Vlaanderen en de Provincie Limburg.

Het eerste geselecteerde project versterkt de uitbouw van ondersteunende dienstverlening voor de Limburgse Bosgroepen. Gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Marc Vandeput (CD&V): 'Zo worden de houtverkopen beter georganiseerd waardoor de boseigenaars iets verdienen aan hun bos en buitengebied. Ander voordeel: via een georganiseerde aanbod aan kaprijp hout wordt de Limburgse houtsector nieuw leven ingeblazen. Verder worden ook de Limburgse bossen in privébezit ecologisch gezonder gemaakt door regelmatige houtkappingen en bosverjonging. Agressieve exoten worden via sociale tewerkstelling te lijf gegaan.'

Het marktaanbod autochtone bomen en struiken wordt vergroot, de vraag verhoogd en bestaande genenbronnen worden beschermd. Dat komt de biodiversiteit, de genetische diversiteit en de streekidentiteit in de regio ten goede. In Zutendaal wordt het Kempens-Haspengouws overgangsgebied behouden en hersteld via een nieuw landschapsplan.

'Vierde project is de kijkboerderij De Winning in Lummen,' zegt de gedeputeerde. 'Het project Leren boeren op de zolder moet via enkele projecten de vervreemding van de landbouwsector counteren. Er komt onder andere een educatief multimedia instrument waarbij bezoekers al spelend leren over het platteland. Ook het landschap op en rond het landbouwbedrijf wordt heringericht.'

Tenslotte worden twee projecten van Toerisme Limburg ondersteund Toeristisch Limburg in beeld zal via televisiebeelden het Limburgse toeristische landschap aanprijzen tot ver buiten de provinciegrenzen. Onder andere in Nederland, Duitsland en de rest van België. (LA)

2008-05-01

Amusement aan oorlogsmonument

De gemeente Kalmthout liet aan De Vroente op de Putsesteenweg een oorlogsmonument plaatsen: een kanon dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op bijna precies dezelfde plaats werd ingezet. Zondag 4 mei wordt het kanon ingehuldigd.

Onder impuls van Alice de Man werd het kanon naar Kalmthout gehaald. Tijdens WOII moesten de kanonnen van het zogenaamde Antwerp X-offensief vanop de Kalmthoutse heide de V1-bommen, die waren bedoeld voor de Antwerpse haven, uit de lucht halen. Iedereen is welkom voor de inwijding op zondag 4 mei om 15u.

Gouverneur Cathy Berx, oud-burgemeester van Antwerpen Bob Cools en een vertegenwoordiger van minister van Landsverdediging Pieter De Crem zullen er ook zijn. In de Vroente loopt van 4 tot 18 mei een expositie de geschiedenis omvattend van deze wapens. Nooit eerder vertoond fotomateriaal verhaalt onder meer de angstwekkende deportatie van dertien jonge Kalmthoutenaren en de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in onze regio.

Ivan Janssens, van de werkgroep Spearhead - die het kanon restaureerde - en Marc Van den Broel grepen de gelegenheid aan om het boek ‘Kalmthout onder de V-bommen’ uit te geven. Met als slogan ‘Tussen Dodendraad en V-bommen’ werkte de dienst Toerisme een nieuwe wandeling uit. Een gids neemt u mee naar het oorlogsverleden van de Kalmthoutse heide. (LA)