2007-06-30

Tafelen in de Groene Gordel

Op veertien plaatsen in de Groene Gordel rond Brussel kan men voortaan een daguitstap maken volgens de formule Tafelen in 't Groen. De vereniging Tafelen in Vlaanderen en Toerisme Vlaams-Brabant koppelen er het rijke toeristische aanbod aan bekende horecazaken. Daarmee willen de initiatiefnemers naar eigen zeggen de Brabantse gastvrijheid combineren met de groene parels uit het gebied.


Tot de stopplaatsen behoren onder meer het kasteel Waalborre in Asse, het kasteelpark van Gaasbeek, het kasteel van Huizingen en de Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Wie op een dergelijke locatie reserveert voor Tafel in ’t Groen, krijgt bij de deelnemende horecazaken en toeristische attracties. Dat kan gaan van een origineel proevertje tot een gratis toegang of een sterk gereduceerde toegangsprijs.


Naast de verwachte locaties, zijn er echter ook meer exclusieve bezoeken. Het kasteelpark in Groot-Bijgaarden, dat normaal niet open is in de zomer, blijft voortaan wel toegankelijk voor wie het bezoek combineert met een gastronomische uitstap naar restaurant De Bijgaarden. Ook de pastorie van Dworp, met zijn prachtige tuin, maakt een uitzondering in combinatie met Brasserie Het Gildenhuis, waar de sleutel van de tuin kan krijgen.Tafelen in Vlaanderen is een vereniging die zes maanden geleden door Vlaams minister van toerisme Geert Bourgeois werd opgericht en waarbij de provinciale toeristische organisaties en de beroepsfederatie Horeca-Vlaanderen hun krachten bundelen. Eten en drinken vormen immers de hoofdbestanddelen van de vakantiebeleving in Vlaanderen. De brochure Tafelen in 't Groen is verkrijgbaar bij de toeristische diensten en Toerisme Vlaams-Brabant.

2007-06-29

Brugge heeft kampeerwagenterrein

Op het Kanaaleiland in Brugge is een nieuw kampeerwagenterrein geopend. Brugge is de eerste Vlaamse kuststad met een dergelijk terrein. Er is plaats voor 37 mobilhomes. Met het kampeerwagenterrein beantwoordt Brugge aan een grote vraag, want de stad kampte met een groot tekort aan accomodatie voor kampeerauto's. Het terrein is opgedeeld in afzonderlijke gedeelten voor verblijfstoeristen en passanten.


Volgens Vlaams minister van toerisme Geert Bourgeois is het mobilhometoerisme een groeiende markt. Vorig jaar werden in België 2.200 nieuwe kampeerauto's ingeschreven. Dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van het begin van dit decennium. Bovendien wijst een studie van Westtoer uit dat mobilhome-toeristen veel geld uitgeven. Het gaat om mensen van middelbare leeftijd of ouderen die vaak nog verschillende keren terugkeren.


Het kampeerwagenterrein kostte 220.000 euro. Het Kanaaleiland was volgens de Brugse burgemeester Patrick Moenaert tot voor enkele jaren een echte stadskanker, maar is het nu een waardige toegangspoort voor de stad. Het terrein ligt aan de Ring, op wandelafstand van het centrum. De site is specifiek uitgerust voor kampeervoertuigen. Er is watervoorziening, elektriciteit en een speciale lozingsplaats voor het vervuilde water.

2007-06-28

Steeds meer Britse toeristen in Leuven

Het aantal toeristische overnachtingen in Leuven is in 2006 licht gestegen. Er komen steeds meer Britten langs. Leuven blijkt ook erg in trek als congressenstad. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse kunststeden. In 2006 overnachtten in de Leuvense hotels 232.500 toeristen in de Leuvense hotels. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van het jaar voordien. Daarmee doet Leuven het een half procent beter dan het Vlaamse gemiddelde.


Eén op de vijf Leuvense toeristen is Belg. Daarna volgen de Nederlanders (18 procent) en de Britten (16 procent). De Engelsen zijn volgens de Leuvense schepen van toerisme Dirk Vansina aan een opmerkelijke opmars bezig. Die trend zet zich volgens hem al enkele jaren door. “Op vijf jaar steeg in Leuven het aantal overnachtingen van Britten met tachtig procent,” aldus Vansina.


Ongeveer twee op drie toeristen bezoekt Leuven af om er zich te ontspannen, tien procent voor congressen, seminaries en conferenties. Voor het congrestoerisme palmt Leuven op dit ogenblik de derde plaats in, na Antwerpen en Brussel. Maar Leuven heeft op dit vlak volgens Vansina wel een grote voorsprong op de andere kunststeden Gent en Brugge. De sector heeft in Leuven volgens Vansina nog een belangrijk groepotentieel.

2007-06-27

Dender wil toeristisch troeven uitspelen

De Dendersteden onderzoeken gezamenlijk de toeristische mogelijkheden van het rivierbekken. Bedoeling is om de Dender te laten uitgroeien tot een volwaardige attractie van het watersporttoerisme in België. Tegen het toeristische seizoen van 2008 willen de steden uitpakken met een viertalige brochure. De Dender moet volgens de betrokkenen een poort worden voor het Waalse en Franse rivierbekken.


De Aalsterse schepen van toerisme Paul Stockman stelt dat elke gemeente langs de Dender wel met een watergebonden project bezig, maar dat men dat vaak niet van elkaar weet. Daarom is hij van oordeel dat de Dendergemeenten hun krachten moeten bundelen en inspanningen moeten doen om de Dender te bevrijden van zijn imago van een stinkende, ongezellige rivier.


Paul Stockman wijst erop dat de Dender één van de weinige Vlaamse rivieren in een natuurlijk kader. Op sommige plaatsen worden de sluizen nog met de hand bediend. Dat is een nostalgie die volgens hem moet gekoesterd worden. De hele Denderstreek werkt aan het project mee, tot over de taalgrens. Dat betekent dat ook het Henegouwse Ath aan het toeristisch overleg deelneemt.

2007-06-26

Toeristisch recordjaar voor Brussel

Het Brusselse toerisme heeft een recordjaar achter de rug. Uit cijfers van Brussels minister voor toerisme Evelyne Huytebroeck blijkt dat in Brussel het voorbije jaar 4,83 miljoen overnachtingen werden geboekt. Dat is een stijging met 4 procent tegenover 2003, het vorige recordjaar. Volgens Huytebroeck is Brussel daarmee de grootste stijger van België. Brussel blijkt vooral aantrekkelijk te zijn bij Europese toeristen.


De grootste groepen zijn Britten, Fransen en Duitsers. Maar volgens Huytebroeck vormen de Spaanse toeristen één van de meest veelbelovende markten. Zij waren vorig jaar goed voor 292.000 overnachtingen. De minister zegt dat Brussel op toeristisch vlak vooral profiteert van zijn imago als Europese hoofdstad. Ongeveer 40 procent van de buitenlandse toeristen zou om die reden naar Brussel komen.

2007-06-25

Antwerpen legt nadruk op gehandicaptensport

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus heeft voor dit jaar 187.750 euro toegewezen over 36 verschillende jeugd- en gehandicaptenprojecten. De betrokken projecten benadrukken volgens Koen Helsen, gedeputeerde voor sport, de sociaal-maatschappelijke waard van de sportbeoefening. In totaal werden er zestig projecten ingediend. Bij de selectie werd vooral rekening gehouden met de sociaal-maatschappelijke waarde van de dossiers.Bij de geselecteerde dossiers is vooral het aantal sportprojecten voor gehandicapten opvallend. “Met zeventien gehandicaptenprojecten wil het fonds Camille Paulus de gehandicaptensport in de provincie in de rug geven,” benadrukt gedeputeerde Koen Helsen. Zo vormen het G-Platform Schoten en G-Sport Voorkempen een voorbeeldproject hoe sport voor gehandicapten kan aangeboden worden.


Bij de projecten vallen ook de samenwerkingsverbanden op over de clubgrenzen heen. Zo zijn de regionale samenwerkingsprojecten bij de voetbalclubs KVC Westerlo en Royal Antwerp Football Club twee initiatieven waarbij vooral op het vlak van jeugdwerking gestreefd wordt naar een samenwerking met locale voetbalverenigingen. “We willen niet alleen met jonge topvoetballers werken, maar iedere jongere de kans bieden deze sport te beoefenen,” luidt het bij beide clubs.


“Het provinciebestuur gelooft in de voorbeeldfunctie van deze topclubs,” aldus Koen Helsen. “Hun voortrekkersrol moet inspirerend werken voor andere sportclubs. De subsidiemiddelen zijn trouwens niet bestemd voor de eerste ploeg, maar worden gebruikt voor de brede basiswerking en samenwerkingsverbanden met andere clubs. Zo willen we een groter draagvlak creëren om onze sociaal-maatschappelijke waarden uit te dragen.”


Datzelfde geldt ook voor de projecten van Koninklijke Mortsel Volleybal Club en Koka Volstaat Judo, die gebaseerd zijn op allerlei samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt vooral gewerkt aan een brede instroom van nieuwe leden, het tegengaan van de drop-out op latere leeftijd en aan de kwaliteit van het sportaanbod.

Twee nieuwe wandelpaden voor Grobbendonk

De VVV Toerisme Grobbendonk heeft twee nieuwe wandelingen uitgewerkt, waarvan er één ook geschikt is voor rolstoelgebruikers. Daarnaast werden met de Grobbendonkse diamantjes ook een nieuwe streekspecialiteit op de markt gebracht. Tijdens de zomerperiode organiseert Grobbendonk ook een nieuwe fotozoektocht door de gemeente, terwijl ook een nieuwe toeristische brochure werd uitgewerkt.


Toeristen kunnen in Grobbendonk voortaan terecht voor twee nieuwe wandelingen. Het nieuwe Kasteelherenpad heeft een lengte van 5,6 kilometer, terwijl het Kanaaldijkpad zich uitstrekt over een lengte van 7,5 kilometer. Dit laatste werd ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Verder zijn bij Toerisme Grobbendonk ook vier nieuwe zichtkaarten over de gemeente beschikbaar.


Naast de Grobbendonkse tripel heeft Grobbendonk nu ook een tweede streekspecialiteit. Het betreft de Grobbendonkse diamantjes, koekjes die enkel ter plaatse verkrijgbaar zijn. De koekjes worden vervaardigd door Bakkerij Ten Troon uit Grobbendonk, waar ze ook verkrijgbaar zijn. Daarnaast zijn Grobbendonkse diamantjes ook in een aantal andere handelszaken verkrijgbaar.


Tot 15 september wordt in Grobbendonk ook een nieuwe fotozoektocht georganiseerd. De routebeschrijving daarvoor is verkrijgbaar bij Toerisme Grobbendonk.

Sekstoerisme ontdekt nieuwe markten

Jaarlijks worden wereldwijd bijna drie miljoen kinderen het slachtoffer van seksuele uitbuiting door toeristen. Dat werd bekend gemaakt tijdens de eerste internationale dag van het verantwoorde toerisme in Parijs. Ongeveer tien procent van de toeristen zou de keuze van zijn bestemming laten bepalen door het locale seksaanbod. Verwacht wordt dat het sekstoerisme de volgende jaren nog verder zal toenemen.


Die verwachte stijging heeft te maken met de groeiperiode van het globale toerisme. Op dit ogenblik zijn er wereldwijd 842 miljoen toeristen. Tegen eind dit decennium zal dit gestegen zijn tot één miljard. Tien jaar later zouden elk jaar 1,6 miljard toeristen op reis gaan. Daarbij worden ook nieuwe bestemmingen ontdekt en juist in die opkomende markten zou zich ook een nieuw sekstoerisme ontwikkelen.


Het fenomeen van sekstoerisme is traditioneel het grootst in Azië. Sekstoerisme vindt vooral plaats in gebieden met een arme en laagontwikkelde bevolking.“Maar ook in landen waar het toerisme volop in ontwikkeling is - zoals Marokko, Hongarije en Tsjechië – ziet men het sekstoerisme de kop opsteken,” wordt er opgemerkt. In de Letse hoofdstad Riga loopt een campagne om de plaatselijke meisjes te waarschuwen voor de golf sekstoeristen.

Toeristisch recordjaar voor Brussel

Het Brusselse toerisme heeft een recordjaar achter de rug. Uit cijfers van Brussels minister voor toerisme Evelyne Huytebroeck blijkt dat in Brussel het voorbije jaar 4,83 miljoen overnachtingen werden geboekt. Dat is een stijging met 4 procent tegenover 2003, het vorige recordjaar. Volgens Huytebroeck is Brussel daarmee de grootste stijger van België. Brussel blijkt vooral aantrekkelijk te zijn bij Europese toeristen.


De grootste groepen zijn Britten, Fransen en Duitsers. Maar volgens Huytebroeck vormen de Spaanse toeristen één van de meest veelbelovende markten. Zij waren vorig jaar goed voor 292.000 overnachtingen. De minister zegt dat Brussel op toeristisch vlak vooral profiteert van zijn imago als Europese hoofdstad. Ongeveer 40 procent van de buitenlandse toeristen zou om die reden naar Brussel komen.


Huytebroeck leidt uit de cijfers af dat Brussel verder moet gaan met de nadruk te leggen op het imago van Europese hoofdstad. Uit een recente peiling van het studiebureau Dedicated Research bleek dat 92 procent van de Brusselaars vindt dat er meer nadruk moet komen op de Europese cultuur in Brussel. Driekwart was daarvan van oordeel dat de Europese wijk op toeristisch vlak moet opgewaardeerd worden.

Veerse Meer wil hoger winterpeil

Er zijn plannen om het winterpeil van het Veerse Meer in Zeeland te verhogen. Dat zou volgens de plaatselijke Kamer van Koophandel goed zijn voor het toerisme. Het toeristisch seizoen zou dan langer kunnen duren, wat op zijn beurt weer goed zou zijn voor de tewerkstelling. De Kamer van Koophandel van Zeeland pleit dan ook over een snel besluit rond de peilwijziging.


Het huidige peilbeheer en de waterhuishouding stammen uit de jaren zestig van de vorige eeuw en zijn volgens de Kamer van Koophandel van Zeeland sterk verouderd. Door het onnatuurlijke lage winterpeil zijn jachthavens en aanlegplaatsen buiten het hoogseizoen minder goed bereikbaar. Daardoor is het Veerse Meer in die periode volgens de Kamer van Koophandel nauwelijks interessant voor de watersporter.


Er wordt daarbij op gewezen dat door een aantal ingrepen de waterkwaliteit van het Veerse Meer gevoelig is verbeterd, waardoor waardoor de mogelijkheden voor meer watertoerisme in het voor- en naseizoen volgens de Kamer van Koophandel volop aanwezig zijn. Gepleit wordt voor een snel besluit over peilwijziging. Er wordt immers al meer dan tien jaar over gepraat. De Kamer van Koophandel krijgt daarbij de steun van de toeristische sector.

Kust moet hotels beschermen

De kustgemeenten moeten hun hotels beschermen. Dat zegt Vlaams minister voor toerisme Geert Bourgeois. De voorbije jaren is het aantal hotels aan de kust constant blijven afnemen. De hotels dreigen volgens de minister verdrongen te worden door bouwpromotoren en tweede verblijven. Minister Bourgeois stelt daarbij dat de kust niet zal kunnen blijven standhouden zonder overnachtingsmogelijkheden voor korte vakanties, congressen en evenementen.


“De hotels aan de kust worden verdrongen door de bouwpromotoren,” meent Geert Bourgeois. “In tegenstelling tot het Vlaamse binnenland, waar de hotelcapaciteit stijgt, tekenen we aan de kust een aanzienlijke daling op.” Vooral vanuit Duitsland zouden signalen ontvangen zijn dat de sluiting van kusthotels bijdraagt tot de daling van het toerisme. Duitsland is de op twee na belangrijkste toeristisch markt voor Vlaanderen.


Vorig jaar waren de Duitsers goed voor 1,7 miljoen overnachtingen in heel Vlaanderen. Dat was 1,3 procent minder dan in 2005. “De tendens aan de kust waarbij hotels sluiten en vervangen worden door tweede verblijven baart me zorgen,” aldus Bourgeois. Hij kondigde dan ook een studie aan over deze trend, maar roept intussen de kustgemeenten op om met
gemeentelijke structuurplannen hotels te beschermen tegen de veel biedende vastgoedsector.


Enkele kustgemeenten hebben al maatregelen genomen tegen de afbraak van hotels ten bate van nieuwe appartementsblokken en villa' s. Het gaat onder meer om Knokke-Heist, Bredene en De Haan.

Nederlands Limburg mikt op religieus toerisme

De toeristische sector van Nederlands Zuid-Limburg wil de volgende jaren mikken op het religieuze toerisme. Dat meldt het online magazine RKNieuws.net. Door zich op die niche te richten wil de VVV Zuid-Limburg de trend van het dalende toerisme in Nederlands Limburg te kunnen stoppen. Vooral senioren hebben volgens de organisatie ondanks de secularisatie behoefte aan zingeving.


De campagne werd eerder deze maand gestart met de heiligverklaring van de Nederlandse pater Karel Houben. De VVV Zuid-Limburg wil met zijn campagne, die over twee tot drie jaar gespreid zal worden, de concurrentie aangaan met andere vormen van spiritualiteit, zoals yoga en zen. “Het rooms-katholicisme is weliswaar afgenomen, maar religieuze activiteiten zoals processies worden nog steeds gehouden en druk gezocht,” heet het.


Pater Karel Houben (1821-1893) werd op 3 juni 2007 door de paus in Rome heilig verklaard. Heiligverklaring geschiedt pas als bewezen is dat iemand genezen is op voorspraak van de heilige in spe. De tachtigjarige Dolf Dormans uit Munstergeleen, de geboorteplaats van Houben, zou in 1999 na een gebed tot pater Karel wonderlijk genezen zijn van een terminale darmkwaal.


Op het programma van de VVV Zuid-Limburg staat onder meer een Pater Karel-wandeling. Ook ander regilieuze Limburgse bestemmingen krijgen wandelingen en fietsroutes. Door de belangstelling voor Houben is volgens de organisatie trouwens ook de interesse in Edith Stein en pater Arnoldus Janssen, opnieuw gegroeid. Ook enkele jaren geleden werd een gelijkaardige campagne opgezet, maar die kende niet het verhoopte succes.


Omdat het project nu groter is opgezet, verwachten de organisatoren dit keer wel bijval voor het religieuze toerisme in Zuid-Limburg.

Vijf miljoen bezoekers voor Plopsaland

Het pretpark Plopsaland De Panne heeft de kaap van de 5 miljoen bezoekers gerond. Het pretpark is gegroeid uit het Meli-park, dat door het mediabedrijf Studio 100 werd overgenomen. Het totaal gerenoveerde park opende in april 2000 als Plopsaland zijn deuren. Daar komen figuren uit de televisieproducties van Studio 100 uitgebreid aan bod, met onder meer Kabouter Plop. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in attracties voor oudere bezoekers.


Plopsaland maakt ook dit jaar gewag van een uitstekende seizoensstart. Dat is vooral te danken aan het goede weer in de maand april. Deze zomer wordt de vernieuwde Ploptuin geopend. Plopsaland viert trouwens dit jaar ook de tiende verjaardag van Kabouter Plop. Daarnaast werd onlangs een nieuwe Plopsa Winkel geopend in het shoppinggebied van de Demerstraat in Hasselt.


Het is de tweede externe winkel die Studio 100 heeft geopend. Uiteraard zijn er in de pretparken zelf Plopsa-winkels gebouwd, maar daarnaast werd eerder al een eerste winkel geopend in het Shoppingcenter in Wijnegem. In die winkels wordt het volledige assortiment van Studio 100 aangeboden. Daarnaast kan men er ook toegangstickets kopen voor de themaparken van de groep.

Recordjaar op komst voor Turks toerisme

Dit jaar zal een recordaantal Belgische toeristen naar Turkije op vakantie gaan. Dat stelt de directie van de Turkse dienst voor Toerisme in België. Hij zegt dat het recordjaar 2005 zal verbeterd worden. Bij touroperator Jetair zijn er op dit ogenblik al evenveel reserveringen voor Turkse bestemmingen binnengelopen als op het einde van de twee voorbije recordzomers.


Jetair heeft beslist om tussen eind juli en eind augustus wekelijks vier vluchten extra naar Turkije in te zetten. Dat komt neer op 38 vluchten per week. Turkije verwacht dit jaar een half miljoen Belgische toeristen te zullen ontvangen. Door de grotere interesse slaagt Turkije erin om de kloof met de vakantieklassieker te verkleinen. In totaal mikt het land op 21 miljoen vakantiegangers.


De Franse keten Accor heeft inmiddels beslist om in Turkije vijftig nieuwe hotels te zullen bouwen. Accor zal in het project 300 miljoen euro investeren. Tegen 2009 moeten de eerste hotels klaar zijn en tegen 2015 moeten alle nieuwe hotels in gebruik genomen kunnen worden. Het project zal volgens Accor 3.500 banen creëren. De nieuwe vestigingen komen in de grote toeristische centra zoals Istanbul, Ankara en Izmir, maar ook in kleinere steden zoals Kayseri en Gaziantep.