2007-06-27

Dender wil toeristisch troeven uitspelen

De Dendersteden onderzoeken gezamenlijk de toeristische mogelijkheden van het rivierbekken. Bedoeling is om de Dender te laten uitgroeien tot een volwaardige attractie van het watersporttoerisme in België. Tegen het toeristische seizoen van 2008 willen de steden uitpakken met een viertalige brochure. De Dender moet volgens de betrokkenen een poort worden voor het Waalse en Franse rivierbekken.


De Aalsterse schepen van toerisme Paul Stockman stelt dat elke gemeente langs de Dender wel met een watergebonden project bezig, maar dat men dat vaak niet van elkaar weet. Daarom is hij van oordeel dat de Dendergemeenten hun krachten moeten bundelen en inspanningen moeten doen om de Dender te bevrijden van zijn imago van een stinkende, ongezellige rivier.


Paul Stockman wijst erop dat de Dender één van de weinige Vlaamse rivieren in een natuurlijk kader. Op sommige plaatsen worden de sluizen nog met de hand bediend. Dat is een nostalgie die volgens hem moet gekoesterd worden. De hele Denderstreek werkt aan het project mee, tot over de taalgrens. Dat betekent dat ook het Henegouwse Ath aan het toeristisch overleg deelneemt.

No comments: