2007-06-25

Veerse Meer wil hoger winterpeil

Er zijn plannen om het winterpeil van het Veerse Meer in Zeeland te verhogen. Dat zou volgens de plaatselijke Kamer van Koophandel goed zijn voor het toerisme. Het toeristisch seizoen zou dan langer kunnen duren, wat op zijn beurt weer goed zou zijn voor de tewerkstelling. De Kamer van Koophandel van Zeeland pleit dan ook over een snel besluit rond de peilwijziging.


Het huidige peilbeheer en de waterhuishouding stammen uit de jaren zestig van de vorige eeuw en zijn volgens de Kamer van Koophandel van Zeeland sterk verouderd. Door het onnatuurlijke lage winterpeil zijn jachthavens en aanlegplaatsen buiten het hoogseizoen minder goed bereikbaar. Daardoor is het Veerse Meer in die periode volgens de Kamer van Koophandel nauwelijks interessant voor de watersporter.


Er wordt daarbij op gewezen dat door een aantal ingrepen de waterkwaliteit van het Veerse Meer gevoelig is verbeterd, waardoor waardoor de mogelijkheden voor meer watertoerisme in het voor- en naseizoen volgens de Kamer van Koophandel volop aanwezig zijn. Gepleit wordt voor een snel besluit over peilwijziging. Er wordt immers al meer dan tien jaar over gepraat. De Kamer van Koophandel krijgt daarbij de steun van de toeristische sector.

No comments: