2008-07-31

Financiën vordert btw terug

De federale dienst financiën heeft bijna 30.000 euro opgeëist van de vzw Toerisme Turnhout. Dat bedrag komt overeen met de btw die de vereniging de voorbije jaren had ge­recupereerd voor de ijspiste op de Grote Markt. De vzw heeft die som ondertussen vereffend. Voor de VRIJ-Dagen was het fiscale plaatje correct ingeschat.
Vzw Toerisme Turnhout, die ­onder meer de VRIJ-Dagen organiseert en verantwoordelijk is voor de ijspiste, was aan de vooravond van de dertiende editie van de VRIJ-Dagen het onderwerp van een btw- en belastingscontrole. De federale overheidsdienst merkte daarbij op dat de vzw de voorbije drie jaar onterecht btw had teruggevorderd voor de ijspiste op de Grote Markt tijdens de eindejaarsperiode.

Derden

“Je kan enkel btw recupereren op een commerciële activiteit waarvoor btw ontvangen en betaald wordt”, aldus voorzitter Nik Tuytelaers van vzw Toerisme Turnhout. “Niet onze vzw, maar derden baatten in feite de ijs­piste uit. De commerciële activiteit moet volgens de belastingen door de btw-plichtige gebeuren. In de toekomst zal dus het een en ander moeten worden aangepast.”

De overheid vorderde vrijwel 30.000 euro terug. Die rekening heeft de vzw al enkele dagen geleden vereffend, om zo mogelijke boetes en intresten te vermijden. “Dat bedrag kwam uit de beschikbare fondsen van de vzw. Met diverse betrokkenen bekijken we nu waar we dat nu kunnen recupereren.”


Prioriteiten

“Onze grootste zorg was het aanhouden van de vzw”, benadrukt Tuytelaers. “Wat de toekomst betreft moeten we bekijken waar onze prioriteiten liggen en waar we eventueel financiële middelen bij moeten zoeken, zoals in lid­gelden, donaties of een aangepaste toelage vanwege de stad. Als we als vzw dezelfde werking en taken willen ontplooien, moeten we daarmee rekening houden in de ramingen van 2009.”

Met Francis Stijnen die in ­september Marcel Hendrickx in zijn voetsporen volgt als burgemeester, sluit de vzw een aangepast evenementen­beleid niet uit. “We willen zeker bekijken of we bepaalde activiteiten zullen moeten aanpassen. Nee, de VRIJ-Dagen hebben geen btw-schuld en zijn financieel helemaal in orde. Dat is duidelijk dankzij de inspanningen van Marcel Hendrickx.”(LA)

2008-07-25

Een ziekenhuisbed als vakantiebestemming

In 2004 reisden 1,2 miljoen patiënten voor medische zorg naar India, 1,1 miljoen mensen zochten hun heil in Thailand. En dit is nog maar een begin, het medische toerisme zal in de toekomst allicht alleen maar blijven groeien. Dat heeft het weekblad De Huisarts bekend gemaakt.
Medisch toerisme is vooral een Amerikaans verschijnsel en de belangrijkste motivatie is van financiële aard. Het grootste aantal medische toeristen zijn Amerikanen van de middenklasse die geen ziekteverzekering hebben of onvoldoende gedekt zijn.
De reisbestemming is vaak India, Maleisië, Singapore of Thailand, maar ook regio's in Centraal- of Zuid-Amerika behoren tot de opties.
Door hun levensstandaard kunnen deze landen redelijk goedkope zorg verschaffen in medische centra met een geavanceerde en comfortabele infrastructuur. In India bijvoorbeeld kost de medische zorg vaak niet meer dan 10 procent van het bedrag dat de patiënt in de Verenigde Staten zou betalen. Zowat alle vormen van niet-acute heelkunde worden op die manier aangeboden.
Geraamd wordt dat de globale opbrengst van het medische toerisme jaarlijks 60 miljard dollar bedraagt en in de toekomst nog fel zal stijgen.

Nefast voor lokale bevolking
De hang naar exotische geneeskunde wordt uitgespeeld door Amerikaanse zorgverzekeraars. Sommige verzekeringspolissen zetten de verzekerde er mits allerlei extra voordelen toe gebruik te maken van de goedkopere gezondheidszorg van derdewereldlanden. Sommige bedrijven denken er zelfs over om de medische zorg van hun werknemers in het buitenland te laten plaatsnemen.
Het medisch toerisme blijft niet zonder effect. Sommige analisten denken dat de extra inkomsten ertoe zullen leiden dat ook de gezondheidszorg voor de lokale bevolking beter zal worden. Volgens anderen zal het toerisme ertoe leiden dat de artsen liever zaken doen met welstellende buitenlanders en dat de lokale bevolking dan minder op hun diensten kunnen rekenen.
Ook in de Verenigde Staten wordt gewaarschuwd voor een economische terugslag. Er zijn nu al ziekenhuizen die klanten van medische reisbureaus "onderscheppen" door hun prijzen te kraken. (LA)