2008-07-25

Een ziekenhuisbed als vakantiebestemming

In 2004 reisden 1,2 miljoen patiënten voor medische zorg naar India, 1,1 miljoen mensen zochten hun heil in Thailand. En dit is nog maar een begin, het medische toerisme zal in de toekomst allicht alleen maar blijven groeien. Dat heeft het weekblad De Huisarts bekend gemaakt.
Medisch toerisme is vooral een Amerikaans verschijnsel en de belangrijkste motivatie is van financiële aard. Het grootste aantal medische toeristen zijn Amerikanen van de middenklasse die geen ziekteverzekering hebben of onvoldoende gedekt zijn.
De reisbestemming is vaak India, Maleisië, Singapore of Thailand, maar ook regio's in Centraal- of Zuid-Amerika behoren tot de opties.
Door hun levensstandaard kunnen deze landen redelijk goedkope zorg verschaffen in medische centra met een geavanceerde en comfortabele infrastructuur. In India bijvoorbeeld kost de medische zorg vaak niet meer dan 10 procent van het bedrag dat de patiënt in de Verenigde Staten zou betalen. Zowat alle vormen van niet-acute heelkunde worden op die manier aangeboden.
Geraamd wordt dat de globale opbrengst van het medische toerisme jaarlijks 60 miljard dollar bedraagt en in de toekomst nog fel zal stijgen.

Nefast voor lokale bevolking
De hang naar exotische geneeskunde wordt uitgespeeld door Amerikaanse zorgverzekeraars. Sommige verzekeringspolissen zetten de verzekerde er mits allerlei extra voordelen toe gebruik te maken van de goedkopere gezondheidszorg van derdewereldlanden. Sommige bedrijven denken er zelfs over om de medische zorg van hun werknemers in het buitenland te laten plaatsnemen.
Het medisch toerisme blijft niet zonder effect. Sommige analisten denken dat de extra inkomsten ertoe zullen leiden dat ook de gezondheidszorg voor de lokale bevolking beter zal worden. Volgens anderen zal het toerisme ertoe leiden dat de artsen liever zaken doen met welstellende buitenlanders en dat de lokale bevolking dan minder op hun diensten kunnen rekenen.
Ook in de Verenigde Staten wordt gewaarschuwd voor een economische terugslag. Er zijn nu al ziekenhuizen die klanten van medische reisbureaus "onderscheppen" door hun prijzen te kraken. (LA)

No comments: