2008-05-02

Steun voor bomen en duinen

Hasselt - Meer dan 2,2 miljoen euro investeert Limburg in haar plattelandsontwikkeling. Voor onder andere gezondere bossen en stuifduinen, het behoud van inheemse bomen en de uitbouw van duurzaam toerisme.
Het Limburgs Provinciaal Managementcomité heeft zeven opmerkelijke plattelandsprojecten goedgekeurd voor een ondersteuning van 2,2 miljoen euro. De financiering komt onder andere van Europa, Vlaanderen en de Provincie Limburg.

Het eerste geselecteerde project versterkt de uitbouw van ondersteunende dienstverlening voor de Limburgse Bosgroepen. Gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Marc Vandeput (CD&V): 'Zo worden de houtverkopen beter georganiseerd waardoor de boseigenaars iets verdienen aan hun bos en buitengebied. Ander voordeel: via een georganiseerde aanbod aan kaprijp hout wordt de Limburgse houtsector nieuw leven ingeblazen. Verder worden ook de Limburgse bossen in privébezit ecologisch gezonder gemaakt door regelmatige houtkappingen en bosverjonging. Agressieve exoten worden via sociale tewerkstelling te lijf gegaan.'

Het marktaanbod autochtone bomen en struiken wordt vergroot, de vraag verhoogd en bestaande genenbronnen worden beschermd. Dat komt de biodiversiteit, de genetische diversiteit en de streekidentiteit in de regio ten goede. In Zutendaal wordt het Kempens-Haspengouws overgangsgebied behouden en hersteld via een nieuw landschapsplan.

'Vierde project is de kijkboerderij De Winning in Lummen,' zegt de gedeputeerde. 'Het project Leren boeren op de zolder moet via enkele projecten de vervreemding van de landbouwsector counteren. Er komt onder andere een educatief multimedia instrument waarbij bezoekers al spelend leren over het platteland. Ook het landschap op en rond het landbouwbedrijf wordt heringericht.'

Tenslotte worden twee projecten van Toerisme Limburg ondersteund Toeristisch Limburg in beeld zal via televisiebeelden het Limburgse toeristische landschap aanprijzen tot ver buiten de provinciegrenzen. Onder andere in Nederland, Duitsland en de rest van België. (LA)

No comments: