2007-06-25

Antwerpen legt nadruk op gehandicaptensport

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus heeft voor dit jaar 187.750 euro toegewezen over 36 verschillende jeugd- en gehandicaptenprojecten. De betrokken projecten benadrukken volgens Koen Helsen, gedeputeerde voor sport, de sociaal-maatschappelijke waard van de sportbeoefening. In totaal werden er zestig projecten ingediend. Bij de selectie werd vooral rekening gehouden met de sociaal-maatschappelijke waarde van de dossiers.Bij de geselecteerde dossiers is vooral het aantal sportprojecten voor gehandicapten opvallend. “Met zeventien gehandicaptenprojecten wil het fonds Camille Paulus de gehandicaptensport in de provincie in de rug geven,” benadrukt gedeputeerde Koen Helsen. Zo vormen het G-Platform Schoten en G-Sport Voorkempen een voorbeeldproject hoe sport voor gehandicapten kan aangeboden worden.


Bij de projecten vallen ook de samenwerkingsverbanden op over de clubgrenzen heen. Zo zijn de regionale samenwerkingsprojecten bij de voetbalclubs KVC Westerlo en Royal Antwerp Football Club twee initiatieven waarbij vooral op het vlak van jeugdwerking gestreefd wordt naar een samenwerking met locale voetbalverenigingen. “We willen niet alleen met jonge topvoetballers werken, maar iedere jongere de kans bieden deze sport te beoefenen,” luidt het bij beide clubs.


“Het provinciebestuur gelooft in de voorbeeldfunctie van deze topclubs,” aldus Koen Helsen. “Hun voortrekkersrol moet inspirerend werken voor andere sportclubs. De subsidiemiddelen zijn trouwens niet bestemd voor de eerste ploeg, maar worden gebruikt voor de brede basiswerking en samenwerkingsverbanden met andere clubs. Zo willen we een groter draagvlak creĆ«ren om onze sociaal-maatschappelijke waarden uit te dragen.”


Datzelfde geldt ook voor de projecten van Koninklijke Mortsel Volleybal Club en Koka Volstaat Judo, die gebaseerd zijn op allerlei samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt vooral gewerkt aan een brede instroom van nieuwe leden, het tegengaan van de drop-out op latere leeftijd en aan de kwaliteit van het sportaanbod.

No comments: