2007-08-08

Striktere regels voor Vlaamse reissector

Vanaf september heeft de Vlaamse overheid een wapen in handen om op te treden tegen reisbureaus en -organisatoren die in de fout gaat. Dan wordt een nieuw decreet op het statuut van de reisbureaus van kracht. Daardoor kunnen de controleurs van Toerisme Vlaanderen zelf administratieve boetes opleggen tot maximaal 25.000 euro. In het ergste geval kunnen de activiteiten van de betrokken organisatie stopgezet worden.


Het decreet voorziet ook in een gedragscode, waarin bijvoorbeeld de plicht staat om de reiziger te informeren. Het decreet slaat op alle reisorganisatoren die een kantoor in Vlaanderen hebben. Tot dusver kon er tegen knoeiende reisbureaus een klacht ingediend worden bij het parket, maar voor het gerecht was dit geen prioriteit. Het decreet slaat op alle reisorganisatoren die een kantoor in Vlaanderen hebben.


Reisbureaus die voldoen aan de voorwaarden, krijgen een erkenning en ook een logo. Zo ziet de klant dat hij met een fatsoenlijke organisatie te maken heeft. De sector is blij met het nieuwe statuut. Volgens de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus kunnen op deze manier de rotte appels eruit gehaald worden. Er wordt nochtans op gewezen dat er vorig jaar slechts 31 klachten over vliegreizen werden ingediend bij de Geschillencommissie Reizen.


Volgens de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus zijn de incidenten voor een deel toe te schrijven aan het sterk toegenomen aantal vliegtuigreizigers, maar zijn ze ook deels structureel door de druk op de prijzen en de tendens naar lowcost. Uit consumentenbevragingen blijkt dan echter weer dat de lagekostenmaatschappijen zeer goed scoren inzake reizigerstevredenheid. De nieuwe regel geldt niet voor buitenlandse bureaus en online spelers.

No comments: