2007-10-25

Nieuw kermisreglement

Vanaf de eerste kermis in 2008 geldt een nieuw kermisreglement. De federale overheid besliste dat gemeenten vanaf dan met abonnementen moeten werken. Deze worden uitgereikt aan foorkramers die drie jaar op dezelfde plek staan. Zo zijn zij zeker van hun plaats. Abonnementen kunnen geweigerd worden aan wie niet in orde is. Kris Verduyckt (sp.a), schepen van de stad Lommel,: ‘De stad nam zelf ook nog enkele maatregelen. Zo werden afspraken gemaakt rond openingsuren en attracties of prijzen met dieren mogen niet meer.’

Er wordt echter een ‘uitdoofbeleid’ toegepast. Attracties die totnogtoe met dieren verschenen, mogen blijven. Nieuwe attracties waarin levende dieren een rol spelen, mogen niet meer komen. Ludo Lommers (Lijst Dedecker) en Kristien Fonteyn (CD&V) vinden de maatregel overdreven. Volgens Fonteyn zal het fenomeen vanzelf uitdoven.

Een andere aanpassing in de regelgeving is dat foorkramers vroeger voor hun standgeld afhankelijk waren van de privé-eigenaars als de kermis plaats vond op privé-terrein. ‘Voortaan huurt de stad die privé-grond van de eigenaar om hem dan aan de uitbaters verder te verhuren. Dit is onze service zodat de wijkkermissen blijven bestaan’ aldus Verduyckt. (LD)

No comments: