2007-10-16

Toegangsportieken moeten veiligheid aan Zilvermeer verhogen

Op de Zilvermeerlaan in Mol zullen door de provincie Antwerpen twee toegangsportieken tot het Zilvermeer geplaatst worden. “Met deze bogen willen we enerzijds de Zilvermeerlaan veiliger maken door het verkeer af te remmen en anderzijds nieuwe visuele ingangen creëren voor het recreatiedomein Zilvermeer” zegt gedeputeerde Jos Geuens. Het ontwerp werd door de provincieraad goedgekeurd.


De toegangsportieken zullen de vorm krijgen van stalen bogen over de rijbaan. Daarop wordt een signalisatiepaneel bevestigd dat de bezoekers welkom heet in het recreatiedomein. Jos Geuens: “ Als je onder de bogen rijdt, zal je het gevoel hebben dat je in het recreatiedomein rijdt. En in feite is dat ook zo nu het Zilvermeer, met de toevoerhaven en de kanaalplas, zich uitstrekt aan twee kanten van de Zilvermeerlaan”.

De Zilvermeerlaan is al lang een heikel punt op vlak van verkeersveiligheid. Automobilisten rijden vaak te snel. De toegangsportieken zouden voor een tunneleffect moeten zorgen, waardoor automobilisten automatisch vaart zouden minderen. Daarnaast worden ook de fietspaden in de directe omgeving heraangelegd. De plaatsing van de bogen wordt verwacht begin mei, bij het begin van het toeristische seizoen. (LD)

No comments: