2007-12-17

Belgische dierentuinen niet allemaal in orde

Uit zeventien controles die de dienst dierenwelzijn en CITES van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu uitvoerden, blijkt dat niet alle Belgische dierentuinen voldoen aan de welzijnsvoorschriften voor dieren. Er werden achtwaarschuwingen en één proces verbaal uitgeschreven. De dierentuinen kwamen niet alle gemaakte afspraken na. E2n ervan had geen erkenningsaanvraag ingediend en is dus eigenlijk illegaal. De meeste problemen hadden echter te maken met de afmetingen van de dierenverblijven.

In onsland moeten dierenparken aan strikte erkenningsvoorwaarden voldoen. Daarbij worden gedetailleerde eisen gesteld aan de huisvesting, de leefomstandigheden en de verzorging van de dieren. Het waren vooral de minimale hokafmetingen die voor waarschuwingen zorgden. Heel wat dierentuinen zullen aanpassingen moeten doorvoeren, ofwel aan de koten ofwel aan het dierenbestand.

De situatie in de dierentuinen wordt opgevolgd door de dienst dierenwelzijn. Zo wordt de naleving van de wetgeving verzekerd. De Belgische dierentuinwetgeving geldt als voorbeeld voor die in gans Europa. Sinds 1998 legt die wet erkenningsvoorwaarden op aan de dierenparken. Sinds dan ontving de dienst dierenwelzijn 43 aanvragen, inmiddels zijn er 22 dierentuinen officieel erkend. (LD)

No comments: