2007-12-06

Affligem geen lid meer van Toerisme Pajottenland

De gemeente Affligem heeft beslist zijn lidmaatschap van Toerisme Pajottenland & Zennevallei voorlopig op te zeggen. Oorzaak daarvan is dat de abdijgemeente zich onvoldoende gesteund voelt in haar toeristische werking door de koepelorganisatie.

Affligem betaalt Toerisme Pajottenland & Zennevallei jaarlijks zo’n 23.200 euro, of 0.5 euro per inwoner, om publicitair en logistiek ondersteund te worden. Affligem beschikt zelf immers over een bloeiende gidsenwerking die door de jaarlijkse investering van werk voorzien zou moeten worden. Welgeteld één van de ruim honderd autobussen die vorig jaar door de Affligemse gidsen begeleid werden, was doorgestuurde door de toerismekantoren van Galmaarden en Halle.

Schepen Wiske Bosteels (OLA), bevoegd voor toerisme: ‘Ze vragen dat we meer intergemeentelijke projecten voorleggen met onze buurgemeenten, opdat ze hun streekgidsen kunnen sturen. Daar hebben onze gidsen natuurlijk niets aan.’ De autonome gidsenwerking van Affligem voelt zich dan ook onvoldoende gesteund. Volgens Marcel Franssens, secretaris van Toerisme Pajottenland & Zennevallei moet het initiatief meer van Affligem zelf komen. Probleem is dat de plaatselijke gidsen niet erkend worden door Toerisme Vlaanderen. Daarom kan Toerisme Pajottenland & Zennevallei de Affligemse gidsen niet zomaar promoten. (LD)

No comments: