2008-02-25

Jubileumfeest voor Mens in Beweging

In aanwezigheid van minister van state Andries Kinsbergen vierde de vereniging Mens in Beweging, de sportdienst van de provincie Antwerpen, haar dertigste verjaardag. De viering had plaats in het Huis van de Sport in Antwerpen. Gedeputeerde voor sport Koen Helsen vergastte de genodigden daar voor een terugblik in het verleden van de vereniging en legde daarbij de klemtoon op het belang van een voortdurende samenwerking met alle partners.


Het doel van Mens in Beweging was om de sport in de provincie Antwerpen te stimuleren en te coördineren. Sinds de oprichting van de vereniging in 1977, onder voorzitter Petrus Thys, heeft Mens in Beweging zich sterk ontplooid. In 1985 kreeg de vereniging een officiële erkenning als Sportdienst van het Antwerpse Provinciebestuur en is sinds 1995 is ze gevestigd in het Huis van de Sport in Antwerpen, dat zich opwerpt als een trefpunt voor de provinciale en Vlaamse sportsector.


De vereniging realiseerde verschillende mijlpalen. In 1987 werden sportregio's opgericht, waarbij samenwerkingsverbanden werden aangegaan met de verschillende gemeentelijke sportdiensten. In 1992 werd de eerste vormingsbrochure naar voor gebracht en een jaar later nam de Provinciale Sportdienst het initiatief om een Doe-aan-sport beurs te organiseren. Verder waren er projecten, zoals de Seniorensportdag, het Zap-avontuur, Sporttak in de Kijker tot de Sportfiguur van de Provincie Antwerpen.


Vanaf 1998 legt men ook de nadruk op gehandicaptensport. Dat leidde in 2001 tot de oprichting van de Coördinatiecel Aangepaste Sporten Provincie Antwerpen (CAPSA), die voor een optimale organisatie van de gehandicaptensport moest zorgen. Ook de oprichting van het Jeugdsportfonds Camille Paulus in 2005 was een mijlpaal, waarbij gestreefd wordt naar een optimale samenwerking tussen het provinciebestuur en het bedrijfsleven om kwaliteitsvolle jeugdsporten te ondersteunen.


Huidig voorzitter Koen Helsen beklemtoonde dat dergleijke verwezenlijkingen alleen mogelijk zijn dank zij de optimale inzet van de partners. " Het is dit partnership dat de basis vormt voor het toekomstig sport beleid," dixit Koen Helsen. In het provinciale sportbeleid van de huidige legislatuur wordt er volgens hem naar gestreefd om alle inwoners aan te zetten om levenslang gezond te bewegen. (HJL)

No comments: