2008-03-14

Antwerpen promoot Rupelstreek

Het Antwerpse provinciebestuur heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend voor
de promotie van de Rupelstreek. De vijf andere partijen zijn de gemeenten uit die regio, Toerisme Rupelstreek en de steenbakkersmusea. Om de identiteit en het imago van de steenbakkersregio te versterken, stelt de provincie 75.000 euro ter beschikking. Dat heeft Ludo Helsen, gedeputeerde voor cultuur, bekend gemaakt.


De imagocampagne spitst zich vooral naar de bedrijfswereld en op de toeristische sector toe. Volgens de iniatiefnemers moet de omgeving van de Rupelstreek meer mensen en toeristen aantrekken. In het kader van het nieuwe erfgoeddecreet werd door het cultuurparlement van de provincie Antwerpen bij de Vlaamse gemeenschap een project ingediend, waarbij gevraagd wordt een medewerker te financiëren die het industrieel erfgoed van de Rupelstreek in kader moet brengen.


Deze medewerker moet een visie en de ontsluiting van het project realiseren. Volgens gedeputeerde Helsen is het samenwerkingsverband meer dan de verdeling van het geld. Ook is Helsen ervan overtuigd dat dit akkoord tot meer iniatieven zal leiden en dat de regio van de Rupelstreek terug in zijn oude glorie zal hersteld worden en terug zal bruisen zoals in vroegere tijden. (HJL)

No comments: