2008-03-05

Katarakt heeft impact op Limburgs toerisme

De televisiereeks Katarakt heeft een duidelijke invloed op de Limburgse toeristische sector. De Limburgse logiessector ontving al meer dan 23 procent meer aanvragen qua informatie of boekingen naar aanleiding van deze serie. Bij de helft van de aanvragen ging het om effectieve boekingen. Voor 70 logiesbedrijven is er dus een reële economische weerslag, ook voor de bedrijven buiten Haspengouw.


Merkwaardig, maar niet te verwonderen zijn de boekingen gepland in de maand april, als de fruitbomen in bloei staan. April is voor Haspengouw zonder Katarakt al een hoogtepunt qua toeristen, maar de boekingen komen dit jaar vroeger binnen dan op andere jaren. In het bezoekerscentrum Katarakt-info, gelegen in het begijnenhof van Sint-Truiden werden een 100-tal aanvragen per dag geregistreerd.


Niet alleen krijgt de regio meer toeristen, maar er treden ook veel randverschijnselen naar voor, zoals Katarakt-gebak tot Katarakt-vesparitten. De kleine gemeente Heers heeft zich echter ook laten horen, daar de belangrijkste decors voor Katarakt zich daar bevonden, maar toch wordt deze gemeente nauwelijks genoemd. Burgemeester Gerald Kindermans wijst er daarbij op dat zijn gemeente nochtans een erg zware inspanning heeft gedaan voor de serie en daar 135.000 euro aan heeft besteed. (HJL)

No comments: