2008-01-11

Sardinië boos om afval Napels

Sardinië vreest dat zijn toeristische sector zwaar getroffen kan worden indien het huisafval van Napels naar het eiland blijft gebracht worden. Napels worstelt met een zware vuilniscrisis en inmiddels zijn al vrachtschepen met vijfhonderd ton Napolitaans afval in Sardinië aangekomen. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor het toerisme op Sardinië, dat vooral is gericht op kapitaalkrachtige bezoekers die willen genieten van rust en natuur.


Napels zit al wekenlang in een vuilniscrisis. Er is geen ruimte meer op de vuilnilsbelten. De bevolking is woedend, maar verzet zich tegelijkertijd tegen de aanleg van nieuwe en het heropening van oude stortplaatsen. Het toerisme in de Napolitaanse regio heeft ernstig te lijden onder deze afvalcrisis. Velen toeristen hebben inmiddels immers hun reserveringen geannuleerd.


De Italiaanse regering heeft aan alle andere Italiaanse regio’s gevraagd om het Napolitaans vuilnisprobleem te helpen oplossen. Sardinië toonde zich vrijwel onmiddellijk bereid vijfhonderd ton te ontvangen en kan de komende week nog meer verwerken. De volgende dagen zouden er nog meerdere transporten volgen. Andere regio's bedankten voor de eer, wat hen op reprimandes van Prodi kwam te staan.


De Sardijnse bevolking is echter woedend. De bevolking vreest immers dat het eiland nu voor langere tijd zal worden opgescheept met het Napolitaanse afval en de bewoners menen dat dit zware gevolgen zou kunnen hebben voor hun toeristische industrie.

No comments: