2007-11-14

Zoersel krijgt meer recreatieruimte

De deputatie van het Antwerpse provinciebestuur keurde op voorstel van gedeputeerde Koen Helsen twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) goed voor de gemeente Zoersel. Beide plannen geven een rechtszekere toekomst voor recreatie in een groen kader. Daardoor kan onder meer de Landelijke Rijvereniging zijn activiteiten in Zoersel verder zetten. Ook voor voetbalclub Eendracht Zoersel werd een oplossing gevonden.


Voor de Landelijke Rijvereniging gaat het om twee paardenoefenterreinen aan weerszijden van een buurtweg. Op het ene perceel bevindt zich een clublokaal met terras en een loods. Aan de overzijde ligt er een hindernissenparcours in het bos. De Landelijke Rijvereniging kan dankzij het goedgekeurde plan op dezelfde locatie haar activiteiten blijven ontplooien. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale verweving met de nabije omgeving.


Ook voetbalclub Eendracht Zoersel krijgt extra ademruimte. De vier voetbalterreinen van de club liggen op dit ogenblik zonevreemd in agrarisch gebied. De voetbalclub dient echter dringend renovatiewerken uit te voeren aan de infrastructuur. Dankzij de goedkeuring van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kan KFC Eendracht ook in de toekomst veilig investeren in de terreinen.


"Dankzij de goedkeuring van deze twee uitvoeringsplannen geven we de paardensport en het voetbal kansen op een duurzame ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen van Zoersel,” aldus gedeputeerde Koen Helsen. “De plannen komen bovendien tegemoet aan de verzuchtingen van de sportverenigingen, zonder te raken aan ecologische evenwichten.”

No comments: