2008-04-19

Nieuwe jachthaven aan Durme in Hamme

Volgens de nieuwste plannen voor de Bunt worden de aanlegsteigers van jachtclub Driegoten in Hamme niet meer bedreigd. De afvlakking van de Scheldedijk gebeurt verderop. Toch pleiten secretaris Roger De Vos en senator Els Schelfhout (CD&V) voor de bouw van een nieuwe jachthaven aan de Durme. Dat gebeurt best gelijktijdig met de aanleg van het overstromingsgebied de Bunt.
“Een jachthaven aan de Schelde is niet meer evident”, vindt Els Schelfhout, zelf lid van de jachtclub. “De beroepsvaart met steeds grotere schepen wordt alsmaar drukker. Op termijn zorgt dat voor problemen. Een werkbaar alternatief zowel voor de beroepsvaart als pleziervaart, toerisme en milieu is wenselijk.”

Yachtclub Driegoten wil zijn verantwoordelijkheid nemen. “Wij ervaren dat onze aanwezigheid langsheen een drukke vaarroute wordt geduld en daar zijn wij blij om”, zegt Roger De Vos. “Wij opteren daarom voor de bouw van een nieuwe jachthaven op de Durme tussen de Scheldemonding en Tielrode-Veer. Dat kan omdat wij bevestiging kregen dat de Durme verder wordt uitgebaggerd.”
Concessie
Volgens De Vos kan dit project zonder buitensporige kosten voor de gemeenschap worden uitgevoerd. “Wij zijn geen bedelaars. De jachtclub is bereid om zelf de aanlegsteigers te bouwen en uit te baten via concessie. De uitbouw van een nieuwe jachthaven wordt het best gekoppeld aan de werkzaamheden voor de aanleg van het overstromingsgebied. Dat zou het meest economisch zijn. De beroepsvaart, het milieu en toerisme zijn onze partners daarbij. Als club hebben wij niet alleen oog voor het water maar evenzeer voor de waterkwaliteit en iedereen die met water bezig is.”


Yachtclub Driegoten telt honderd leden. Zij beheert momenteel 150 meter aanlegsteigers waar 35 plezierschepen een vaste aanlegplaats hebben. Die beschikken daar over elektriciteit- en wateraansluiting.

 Zaterdag 28 en zondag 29 juni houdt Yachtclub Driegoten opendeur naar aanleiding van de 25ste Durme- en Scheldevaart. Dan kan de bevolking kennismaken met de clubwerking via rondvaarten met toer- en speedboten. (LA)

No comments: