2007-07-20

Brugge wijst op Erfgoedstatus

Om te onderlijnen dat Brugge opgenomen is in het Werelderfgoed van de Unesco, wordt op de toeristische borden op de autosnelwegen voortaan expliciet naar deze titel verwezen. Op de autosnelwegen E40 en E403 plaatste het Vlaams Gewest in 2004 nieuwe, bruine toeristische borden, die Brugge aankondigen als cultuur- en toeristenstad. Daaronder komt nu een bijkomend bord geplaatst.


In 2004 werden de Halletoren, het Concertgebouw en de Brugse kant gekozen als thema voor de aanwijzingsborden. Onder die borden wordt nu een bijkomend bord geplaatst dat verwijst naar de erkenning van Brugge als Unesco Werelderfgoedstad. De stad Brugge staat in voor de financiering, terwijl het Vlaamse Gewest de kosten voor de plaatsing voor zijn rekening heeft genomen.


Het hele Brugse stadscentrum binnen de tweede omwalling werd zeven jaar geleden door de Unesco erkend als Werelderfgoed. In 1998 werden eerst al het Begijnhof en in 1999 het Belfort uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Dit is volgens de Brugse toerismeschepen Jean-Marie Bogaert een beloning voor de volgehouden zorg van het lokale bestuur en de hogere overheden voor het Brugs cultureel patrimonium.

No comments: