2007-07-17

Waalse kampplaatsen krijgen kwaliteitslabel

De Waalse kampplaatsen krijgen een kwaliteitslabel. Dat is de bedoeling van Waals minister van toerisme Benoît Lutgen, die bekend heeft gemaakt het label te willen uitreiken voor scoutskampen die beantwoorden aan bepaalde normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Lutgen heeft daarover bij de Waalse regering een voorontwerp van decreet ingediend.


Met het label wil Benoît Lutgen een netwerk van Waalse kampplaatsen uitbouwen die een aanbod hebben met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het voorontwerp moet de Waalse toerismeregelgeving uitbreiden met een hoofdstuk dat volledig is gewijd aan de kampplaatsen voor jeugdgroeperingen. Het voorontwerp van decreet bepaalt onder meer hoe het label kan worden toegekend en zet de minimumvoorwaarden voor het label uiteen.


Kampterreinen in Wallonië zijn niet altijd even goedkoop. Dat gaf Philip Courard, Waals minister van binnenlandse zaken vorig jaar nog toe. Naar aanleiding van een aantal problemen die jeugdverenigingen hadden ondervonden, stelde hij dat het niet normaal is dat sommige eigenaars van privéterreinen duizend euro durven vragen voor een kampperiode van vijftien dagen.

No comments: