2007-07-12

In Flanders Fields wordt verniewd

Het stadsbestuur van Ieper heeft het licht op groen gezet voor de complete vernieuwing van het In Flanders Fields Museum (IFFM). Hiervoor wordt een bedrag van 7 miljoen euro voorzien. Het project wil infrastructurele aanpassingen doorveoren binnen de Lakenhallen, inclusief de herinrichting van het bezoekerscentrum en documentatiecentrum, de inrichting van een nieuwe permanente tentoonstelling en de inrichting van een nieuw centraal depot.


Bij de oprichting van het In Flanders Field Museum (IFFM) in 1998 werd vooropgesteld om het museum, geregeld aangevuld met tijdelijke tentoonstellingen, gedurende tien jaar te exploiteren. Dit is een courante levensduur voor dergelijk interactief museum. Daarna moet het grondig en structureel vernieuwd worden, wil men de kwaliteit en uitstraling ervan behouden.


Het bestuur van het museum moet nu een nieuw IFFM maken met een nieuwe permanente tentoonstelling en een nieuw totaalaanbod van diensten. Het nieuwe museum moet in staat zijn om de rol van aantrekkingspool voor het toerisme in de Westhoek verder op zich te kunnen nemen. Het museum trekt 200.000 tot 220.000 bezoekers per jaar aan. Oorspronkelijk was rekening gehouden met 120.000 tot 140.000 bezoekers per jaar.

No comments: